Unieważnienie kredytu we frankach

Właśnie przed warszawskim Sądem Apelacyjnym zapadł prawomocny wyrok unieważniający kredyt frankowy. Według kancelarii prawnej, reprezentującej kredytobiorcę, może to wywołać lawinę masowych wyroków sądów, które wywołają negatywne skutki dla banków.

Jest to wyrok apelacyjny, w którym Sąd Apelacyjny oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 2017 roku. Po 4 latach, bo sprawa rozpoczęła się w 2015 roku, jest to w ogóle jedna z pierwszych spraw frankowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w końcu udało nam się uzyskać prawomocny wyrok. Wyrok jest o tyle ciekawy, że Sąd Apelacyjny potwierdził w nim, że mechanizm indeksacji został już uznany za nieuczciwy przez Sąd Okręgowy Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie i w związku z tym wszyscy kredytobiorcy Banku Millennium mają prawo powołać się na ten wyrok, który ma charakter prejudykatu – powiedziała mec. Barbara Garlacz na swoim profilu na Facebooku.

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach ma znacznie dalej idące skutki niż odfrankowienie.
O unieważnieniu sąd orzeknie wówczas, gdy uzna, że umowa jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, lub gdy po usunięciu z umowy klauzul niedozwolonych umowa ta nie będzie mogła być wykonywana, zaś skutkiem tego jest, że taką umowę traktuje się jak nigdy nie zawartą.

Kredyty we frankach nieważne!

Już co najmniej 22 razy kredytobiorcy wygrali z bankami. To efekt niedopatrzenia, którego dopuściły się banki. Mianowicie w umowach kredytowych umieszczano odwołania do kursów walut z tabeli banku, ale ani w umowie ani w regulaminach nie zawarto zasad, według których są one ustalane. A to stanowi już rażące naruszenie praw konsumenta. I fakt,
że banki nie stosowały zupełnie dowolnych kursów (choć dość swobodnie wyznaczały spready) nie ma większego znaczenia.
W przypadku gdy ma miejsce unieważnienie umowy kredytowej we frankach, może się okazać, że kredytobiorca nic od banku nie otrzyma, gdyż jeśli dojdzie do potrącenia przysługujących bankowi i kredytobiorcy roszczeń, i gdy okaże się, że suma pobranych przez bank kwot jest niższa niż kapitał wypłacony kredytobiorcy, wówczas kredytobiorca zobowiązany będzie wyrównać powstałą różnicę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *