Pozew zbiorowy kredytobiorców we frankach

W Polsce coraz częściej mówi się, iż chcąc wytoczyć sprawę przed sądem nie koniecznie powód musi „jednoosobowo” inicjować postępowania, możliwe jest bowiem występowanie z tzw. powództwem zbiorowym.

Znajomość prawa i wiedza, jak pozew zbiorowy jest skonstruowany pozwala na wykazanie szeregu wad i zalet tego rozwiązania. Pozew zbiorowy w sprawie kredytów we frankach jest jedną z dostępnych opcji na rozwiązanie sprawy. Wszyscy posiadający kredyty we frankach, którzy chcą toczyć spór ze swoimi kredytodawcami powinni rozważyć tę formę procesu. Jednak osoby posiadające kredyt we frankach muszą zdawać sobie sprawę przede wszystkim z konieczności ujednolicenia zgłaszanych roszczeń, co przy znacznych różnicach w wysokości poszczególnych zobowiązań może być po prostu nieopłacalne. Śmiało można powiedzieć, że każdy kredyt we frankach jest konstrukcją specyficzną, wykazującą pewne różnice – zwłaszcza w perspektywie indywidualnej sytuacji kredytobiorców – w stosunku do innych tego typu kredytów. To z kolei może nie być po prostu opłacalne dla poszczególnych frankowiczów. Pozew zbiorowy w sprawie kredytów we frankach może być trudny do skonstruowania, co z resztą potwierdza doświadczenie dotychczas przeprowadzonych tego typu spraw. Dlatego w kwestii kredytu we frankach pozew indywidualny może okazać się lepszym rozwiązaniem niż pozew zbiorowy. Pozwala on na indywidualną analizę zarówno sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy, jak i jego sytuacji prawnej, dzięki czemu możliwe staje się dobranie odpowiednich środków procesowych.

Pozew zbiorowy w praktyce

Doświadczenie ostatnich lat mówi, że pozew zbiorowy nie przyniósł klientom posiadającym kredyty we frankach żadnego pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie wyegzekwowania swoich roszczeń. Powództwa te często zatrzymują się na etapie analizy formalnej już na samym początku postępowania sądowego. Oczekiwanie na wyrok, które trwa najczęściej dłużej niż 5 lat, powoduje, że Klient przez cały czas jest zobowiązany do spłaty zawyżonych rat, a wynik sporu jest w olbrzymiej mierze zależny od pozostałych członków grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *