Odfrankowienie kredytu – czy warto?

Gdy już z różnych przyczyn staliśmy się posiadaczami (zapewne kilka lat temu) kłopotliwego kredytu we frankach szwajcarskich, mamy obecnie kilka sposobów aby poprawić swoją sytuację. Coraz częściej zapadają w sądach wyroki korzystne dla kredytobiorców.

Przez odfrankowienie kredytu rozumie się usunięcie z umowy zapisów niedozwolonych czyli wszelkich przeliczeń z PLN na CHF. Kwotą kredytu jest kwota z umowy w PLN, oprocentowana zapisami z umowy tj. LIBOR + marża. Tak jakby CHF nigdy w tej umowie nie było. Odfrankuj swój kredyt, jeśli wiesz, że kwota pozostała po rozliczeniu z Bankiem będzie dla Ciebie korzystna, w kontekście Twoich obecnych możliwości spłat (o ile po rozliczeniu pozostanie Ci coś do spłaty).

Odfrankuj swój kredyt – jak?

Jak odfrankować kredyt? Poprzez pozew cywilny wobec banku. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa roszczenia o charakterze majątkowym przedawniają się, poza szczególnymi wyjątkami, z upływem lat 10 licząc od daty wymagalności roszczenia.

Kwestia przedawnienia dotyczy także roszczeń majątkowych związanych z umowami kredytowymi w walucie obcej, w szczególności kredytów w CHF.
Jedną z podstawowych możliwości podpowiada Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 14 lipca 2017 roku, sygn. akt II CSK 803/16 uznał on, że w stosunku do kredytów frankowych dopuszczalna jest ich spłata w złotych polskich. Sąd Najwyższy uznał, że w takich sytuacjach należy zastosować art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku, tj. 26 stycznia 2016 roku (Dz.U. z 2016 roku, poz. 160). Zastosowanie tego przepisu do spłaty kredytu we frankach oznacza, że należy spłacić go w walucie krajowej według jej wartości w dniu płatności.

Celowość zastosowania tego rozwiązania zależy głównie od analizy kursu CHF – nie w każdym przypadku spłata kredytu indeksowanego bądź denominowanego do jakiejkolwiek waluty obcej w złotych polskich, może okazać się zasadna. Dlatego kredytobiorca podejmując jakąkolwiek decyzję co do zmiany sposobu spłaty rat, powinien przede wszystkim przeprowadzić taką analizę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *