Odfrankowienie kredytu – czy warto?

Gdy już z różnych przyczyn staliśmy się posiadaczami (zapewne kilka lat temu) kłopotliwego kredytu we frankach szwajcarskich, mamy obecnie kilka sposobów aby poprawić swoją sytuację. Coraz częściej zapadają w sądach wyroki korzystne dla kredytobiorców.

Przez odfrankowienie kredytu rozumie się usunięcie z umowy zapisów niedozwolonych czyli wszelkich przeliczeń z PLN na CHF. Kwotą kredytu jest kwota z umowy w PLN, oprocentowana zapisami z umowy tj. LIBOR + marża. Tak jakby CHF nigdy w tej umowie nie było. Odfrankuj swój kredyt, jeśli wiesz, że kwota pozostała po rozliczeniu z Bankiem będzie dla Ciebie korzystna, w kontekście Twoich obecnych możliwości spłat (o ile po rozliczeniu pozostanie Ci coś do spłaty).

Odfrankuj swój kredyt – jak?

Jak odfrankować kredyt? Poprzez pozew cywilny wobec banku. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa roszczenia o charakterze majątkowym przedawniają się, poza szczególnymi wyjątkami, z upływem lat 10 licząc od daty wymagalności roszczenia.

Kwestia przedawnienia dotyczy także roszczeń majątkowych związanych z umowami kredytowymi w walucie obcej, w szczególności kredytów w CHF.
Jedną z podstawowych możliwości podpowiada Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 14 lipca 2017 roku, sygn. akt II CSK 803/16 uznał on, że w stosunku do kredytów frankowych dopuszczalna jest ich spłata w złotych polskich. Sąd Najwyższy uznał, że w takich sytuacjach należy zastosować art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku, tj. 26 stycznia 2016 roku (Dz.U. z 2016 roku, poz. 160). Zastosowanie tego przepisu do spłaty kredytu we frankach oznacza, że należy spłacić go w walucie krajowej według jej wartości w dniu płatności.

Celowość zastosowania tego rozwiązania zależy głównie od analizy kursu CHF – nie w każdym przypadku spłata kredytu indeksowanego bądź denominowanego do jakiejkolwiek waluty obcej w złotych polskich, może okazać się zasadna. Dlatego kredytobiorca podejmując jakąkolwiek decyzję co do zmiany sposobu spłaty rat, powinien przede wszystkim przeprowadzić taką analizę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *