Najczęstsze klauzule abuzywne w kredytach frankowych

Ostatnie orzeczenia sądów dotyczą czterech rodzajów klauzul abuzywnych spotykanych w umowach kredytowych, a które w efekcie zostały uznane za bezskuteczne bezskuteczne.
Klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne) zostały uznane za niedozwolone w szeregu wyroków sądowych w sprawach o kontrolę wzorców umownych.
Poniżej przedstawiamy klauzule abuzywne w kredytach frankowych:

 1. Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie każdej waluty obcej).
 2. Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
 3. Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu. W niektórych umowach kredytowych, zwłaszcza tzw. starego typu umów mBanku, oprocentowanie kredytu nie jest uzależnione od oprocentowania rynkowego (stawka LIBOR) powiększonego o marżę, lecz wyznaczane jest decyzją banku. Taka konstrukcja została uznana za niedopuszczalną przez sądy.
 4. Klauzula podwyższonego oprocentowania lub ubezpieczenia za okres po wpisie zabezpieczenia banku na hipotekę nieruchomości a przed dostarczeniem dokumentów do banku

Klauzule niedozwolone w umowach kredytowych we frankach miały na przykład takie
oto brzmienie w umowach z poszczególnymi bankami:

 • ING
  § 1: “Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat.”
  § 2 ust. 9: “Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia kredytu.”
  § 4 ust. 1: “Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).”
 • Eurobank
  § 7 ust. 6: “Kwoty Rat spłaty kredytu indeksowanego do waluty obcej określane są w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie”
 • mBank / Multibank
  § 7 ust. 1: „Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”
  § 11 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

Jeśli Twoja umowa zawiera takie zapisy, koniecznie wypełnij nasz formularz i poczekaj na kontakt od naszego konsultanta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *