Jakie są konsekwencje uznania umowy za nieważną?

W przypadku uznania przez sąd, że klauzule abuzywne nie obowiązują sąd unieważnia umowę co powoduje, że strony (bank-kredytobiorca) są obowiązani zwrócić sobie wszystkie świadczenia, tak jakby umowa nigdy nie została zawarta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *