Jak długo trwa postępowanie sądowe?

Wszystko zależy, od tego czy sąd sprawnie prowadzi postępowanie dowodowe i jakie są średnie terminy pomiędzy jedną a drugą rozprawą. Z reguły podejmujemy starania, aby sąd po przeprowadzeniu dwóch maksymalnie trzech rozpraw zakończył postępowanie w pierwszej instancji i wydał wyrok. To, czy wyrok się utrzyma zależy od tego czy strona niezadowolona z rozstrzygnięcia złoży od niego apelację. W przypadku postępowania przed sądem II instancji prowadzona jest jedna rozprawa, a średni czas trwania postępowania apelacyjnego w warszawskich sądach to okres ok. 1 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *