Ile pieniędzy można odzyskać z tytułu nadpłaconych rat?

Wszystko zależy od wartości kredytu, okresu przez jaki kredyt był spłacany i wysokości każdej raty oczywiście przy założeniu uznania przez sąd, że jest ważna, ale zawierała klauzule abuzywne. Przykładowo kredytobiorcy, którzy wzięli kredyt w 2007 roku na kwotę 605.000,00 zł denominowany do waluty CHF, w ub. Roku sąd wydając wyrok nakazał zwrot kredytobiorcom kwoty ok 180.000,00 zł i pozostałe raty w przyszłości będą spłacane bez kursu CHF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *